Energipåse

125 kr

Ett energipaket som främjar lugn, återhämtning och energi. 6 st kristaller som kan användas ihop eller var för sig. Levereras i en liten påse. Stenarnas storlek och form varierar men är mellan 20-50mm. Kristaller som ingår:

Ametist

Aventurin

Bergkristall

Fluorit

Lapis Lazuli

Rosenkvarts


Energibeskrivning:

Ametist lindrar fysisk och emotionell smärta. Den mildrar huvudvärk och löser upp spänningar. Den här stenen kan minska blåmärken, skador, svullnader och kan hjälpa mot hörselproblem. Den främjar återhämtning från lungsjukdomar, andningsproblem, hudåkommor och sjukdomar relaterade till matsmältningen. Den är bra för tarmarna, reglerar bakteriefloran, avlägsnar parasiter. Den hjälper mot sömnlöshet och ger god sömn då den lugnar ett överaktivt sinne. Ametist är en sten som underlättar beslutsfattande och tillför sunt förnuft. Den kan till och med lösa upp ilska, raseri, rädsla och oro. En sten som är basen i gruppen.

Aventurin är en tröstesten och läker och skyddar hjärtat. Den stillar illamående och löser upp negativa tankar och känslor. Den lockar till sig välmående och emotionellt lugn. Vidare kan den balansera blodtrycket och stimulera ämnesomsättningen. Den har en anti-inflammatorisk effekt och kan hjälpa mot hudutslag och allergier, mildra migränhuvudvärk och lugnar ögonen. Den främjar binjurarna, lungorna, bihålorna, hjärtat, musklerna och urogenitala åkommor. Psykologiskt kan Aventurin stärka beslutsamhet. Den gynnar medkänsla och empati. Den stabiliserar sinnestillstånd och förstärker kreativitet.

Bergskristall är en klar mineraliserad kvarts. Bergskristallen sägs symbolisera människans växande från oklarhet till klarhet, från omedvetenhet till kosmisk medvetenhet. Bergskristallen rymmer alltings sanning och visdom. Den skapar överblick, harmoni och insikt och väcker vår förmåga att lyssna inåt.

Fluorit symboliserar den svävande, eviga strömmen av sinnesintryck från den inre och yttre världen som ständigt fyller vårt sinne. Den hjälper oss i detta myller till koncentration, att se både verklighet och sanning bakom illusionen och både ta in och agera på rätt information utifrån ett objektivt ställningstagande. Stimulerar kreativitet.

Lapis Lazuli  dämpar smärta, speciellt migränhuvudvärk. Den motverkar depression, stärker andningsorgan och nervsystem samt sköldkörtel, benmärg och immunförsvar. Den lindrar sömnlöshet och yrsel och sänker blodtrycket. Lapis Lazuli gör det lättare att ta kontroll över tillvaron. Den uppmuntrar självmedvetande och gör det möjligt att att ge uttryck för sitt JAG utan att hålla igen eller kompromissa. Stenen hjälper dig konfrontera sanningen och acceptera vad den lär dig. Lapis avlägsnar effektivt stress och skänker en djup frid.

Rosenkvarts är en sten som medför villkorslös kärlek och oändlig frid. Den renar och öppnar hjärtat på alla plan både utåt och inåt, mot dig själv. Den är lugnande, stöttande och perfekt hjälp vid trauman eller kriser. Rosenkvarts drar försiktigt ut negativa energier och ersätter de med kärleksfulla vibrationer.Den större empati och sensitivitet och gör det lättare att acceptera nödvändig förändring. Fysiskt stärker Rosenkvarts hjärtat  och cirkulationen. Den stärker njurar och dämpar yrsel. Det påstås också att den kan främja fertiliteten.