Halsband med hänge bergkristall

199 kr

Halsband med silverkulkedja 60 cm och hänge i bergkristall 1,5 cm kantig form


Bergskristall är en klar mineraliserad kvarts. Bergskristallen sägs symbolisera människans växande från oklarhet till klarhet, från omedvetenhet till kosmisk medvetenhet. Bergskristallen rymmer alltings sanning och visdom. Den skapar överblick, harmoni och insikt och väcker vår förmåga att lyssna inåt.